Strona główna
Informacja - pomoc żywnościowa Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
poniedziałek, 11 września 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, iż od dnia  18.09.2017r. do 29.09.2017r. można ubiegać się o  skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

 • 1 268zł netto - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 028zł netto - dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować trudną sytuację  dochodową rodziny za miesiąc sierpień 2017

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH [pdf]

 
Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018 Drukuj
Wpisany przez GOPS Wiślica   
środa, 26 lipca 2017

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie  z  art.  21  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  wnioski  o  ustalenie  prawa  do świadczenia  wychowawczego  500+  na okres 2017/2018  przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W  przypadku  gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek   wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

 
Informacja - Świadczenia Rodzinne Drukuj
Wpisany przez GOPS Wiślica   
środa, 26 lipca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.09.2017r. będą przyjmowane  wnioski do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2017r.
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016 rok uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Więcej…
 
Informacja - Fundusz Alimentacyjny Drukuj
Wpisany przez GOPS Wiślica   
środa, 26 lipca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.08.2017r. będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
Wnioski złożone od 1 listopada 2017 roku będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.
W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. Kryterium dochodowe wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
poniedziałek, 17 października 2016

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Kliknij w LINK

Informacja o Wynikach

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
czwartek, 01 września 2016

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.09.2016r. będą przyjmowane  wnioski do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2016/2017. Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2016r. i trwa do 31 października 2017r.
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 rok.


Ponadto, aby otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za miesiąc wrzesień 2016r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 31.10.2016r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej ( dotyczy szkół średnich- liceum, technikum, ZDZ, studium) i szkoły wyższej należy dostarczyć zaświadczenie z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 najpóźniej do 09.09.2016r.

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
czwartek, 25 sierpnia 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.  W ramach projektu zorganizowane zostanie:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wielomodułowe kursy zawodowe,
 • dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział w następujących rodzajach kursów:

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc
 • Spawacz MAG + Spawacz TIG
 • Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego
 • Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych
 • Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego
 • Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci
 • Elementy fryzjerstwa + wizaż
 • Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving
 • Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia
 • Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja
 • Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, tel. 413792103 .


Formularz zgłoszeniowy  - do pobrania również w Biurze Projektu

Baner

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU Rodzina 500+ Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 02 marca 2016

Gmina Wiślica przystąpiła  do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Więcej…
 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 30 września 2015

Świadczenia Rodzinne


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje że okres zasiłkowy (2015/2016) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2015r. i trwa do 31 października 2016r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2015/2016) będą przyjmowane od dnia 1 września 2015
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.
 W okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody za 2014r.

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
piątek, 31 lipca 2015

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.08.2015r. będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.
Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dowodu osobistego.
 2. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń  alimentacyjnych za ostatnie 2 miesiące.
 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 rok zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku( w przypadku braku dochodów zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nie jest wymagane).
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014rok.
 6. Nakaz płatniczy za 2014 rok .
 7. Zaświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w roku 2014.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Gminny o pobranym stypendium szkolnym w roku 2014.

W przypadku braku jakiegokolwiek źródła dochodu zaświadczenie nie jest wymagane.


 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ